Meningar med ”jordbrukssamhälle”

Exempel på meningar och fraser med ordet jordbrukssamhälle och andra ord som härrör från det.

I ett jordbrukssamhälle dikterar årstiderna livets rytm.
Cookston, mitt hemland, är ett jordbrukssamhälle med 8 000 invånare inbäddat i ett hörn av nordvästra Minnesota, och det är sällan något extraordinärt händer där.
alegsaonline.com - 1998 - 2022