5 meningar med ”årtusenden”

Exempel på meningar och fraser med ordet årtusenden och andra ord som härrör från det.

För flera årtusenden sedan var det enda bly som fanns i snö och is på Antarktis och Grönland av naturligt ursprung: vindarnas erosion av stenar och jordmåner och vulkanernas aktivitet släppte ut ämnet i miljön. Senare, och särskilt under det senaste århundradet, har man lagt till mänskligt orsakade föroreningar.
Enligt de senaste mätningarna har Antarktis bly ökat fem gånger mer än under tidigare årtusenden. För den arktiska isen har man beräknat en ökning på mer än 200 procent.
Med tanke på de rika kostalternativen i regionen vid denna tid levde människor i små samhällen i årtusenden utan att känna sig tvingade att bygga större bosättningar.
Därefter tog utvecklingen fart på allvar. Inom några årtusenden gav träet vika för kolet som energikälla för människan, sedan ersattes kolet av olja, och oljan ger nu vika för uran 235 från kärnkraftverk (som redan producerar 20 procent av världens elektricitet).
Eftersom djuphavet inte påverkas av de våldsamma förändringarna i jordens atmosfär är det en idealisk miljö för upptäckter av djur som man trodde hade försvunnit för årtusenden sedan. Det är därför man säger att i havets djup har livets klocka stannat.

Exempel på meningar med liknande ord

alegsaonline.com - 1998 - 2022