6 meningar med ”chockad”

Exempel på meningar och fraser med ordet chockad och andra ord som härrör från det.

Han blev chockad av vad han såg då:
Jag blev chockad när jag såg henne kollapsa mitt på banan.
Och sedan blev hon chockad när hon såg att vissa föräldrar till och med hade små barn med sig.
Den nyzeeländska allmänheten blev överraskad och chockad av anspråket på stränderna. Den dåvarande premiärministern Helen Clark sade att regeringen skulle anta en lag för att se till att stränderna förblev i allmänhetens ägo.
Hela den romerska världen var chockad och förfärad över att bara barbarer kunde övermanna de romerska arméerna och slå till mot hjärtat av det antika imperiet.
När han anlände till grundskolan där de samordnade sökandet efter pojken blev han chockad av vad han såg.

Exempel på meningar med liknande ord

alegsaonline.com - 1998 - 2022