7 meningar med ”ägaren”

Exempel på meningar och fraser med ordet ägaren och andra ord som härrör från det.

När ägaren till ett byggföretag i Belleview hörde att stålbalkar skulle behövas skyndade han sig till sitt lager 25 km från gruvan.
Först ringde hon till ett biluthyrningsföretag och övertalade ägaren att låna ut en lastbil till henne.
En dag gick jag till bensinstationen och den nya ägaren informerade mig om att mr Simpson på grund av sin ålder hade varit tvungen att sälja verksamheten. Han hade förvärvat en liten bensinstation i en grannstad.
I syfte att utöka restaurangens matsal började ägaren en dag med utgrävningar. När arbetet påbörjades upptäckte man ett stort rum, fyra meter brett och åtta meter långt, som innehöll en sarkofag med en balsamerad mumie.
Jag berättade för ägaren att mitt nästa stopp skulle vara Toompine, som ligger ungefär 160 km bort, och han svarade: "Det är ett ganska stort ställe.
I min guidebok stod det att byn bara hade 12 invånare, och ägaren måste ha märkt mitt tveksamma ansiktsuttryck, för han tillade genast: "Fast om jag ska vara ärlig är byn i stort sett obebyggd ännu.
År 1865 berättade Lucio V. Mansilla om en anekdot som inträffade under de första skärmytslingarna i Paraguaykriget, på en resa han gjorde från Mendoza till Córdoba. Vid den tiden hörde han talas om problemen med Paraguay. När han anlände till ett värdshus frågade han ägaren till huset:

Exempel på meningar med liknande ord

alegsaonline.com - 1998 - 2022