6 meningar med ”chockerande”

Exempel på meningar och fraser med ordet chockerande och andra ord som härrör från det.

Ett liv hade gått förlorat under chockerande och tragiska omständigheter.
I en historisk tillbakablick är den chockerande aspekten av den katolska kyrkans första reaktion på protestantismens framväxt att det inte fanns någon reaktion.
Fallet med Kongo och folkmordet på Herero och Nama är med rätta ihågkomna och studerade av historiker som ikoniska uttryck för imperialistiskt våld, men de var bara två av de mest extrema och chockerande exemplen på det utbredda våld som etablerade och upprätthöll alla dåtidens imperialistiska erövringar.
I den mest chockerande utvecklingen som undergrävde sammanhållningen och stabiliteten i Europeiska unionen som helhet röstade Storbritannien med knapp marginal för att lämna unionen helt och hållet 2016.
För att hjälpa till att förebygga sådana olyckor bör du lära dig mer om dessa chockerande vanliga faror.
Aldrig tidigare har planeten ropat på hjälp. I många delar av världen blöder vårt hem ihjäl. Detta avslöjas i ett chockerande dokument från WHO (Världshälsoorganisationen), som identifierar tio överhängande faror vars effekter redan är förödande för klimatet och världens välbefinnande.

Exempel på meningar med liknande ord

alegsaonline.com - 1998 - 2022