6 meningar med ”överträffade”

Exempel på meningar och fraser med ordet överträffade och andra ord som härrör från det.

Pianisten Liu Shikun, som endast Van Cliburn överträffade i Tchaikovsky-tävlingen 1958, fängslades i Kina 1967.
Under ptolemaierna var Egypten på många sätt det mest välmående i historien och överträffade till och med den otroliga storslagenhet som de gamla, mellersta och nya kungadömena hade haft århundraden tidigare.
I Grekland stod under tiden Sparta för sig som det enda polis som överträffade till och med de makedonska könsnormerna: Spartanska kvinnor var ekonomiskt självständiga, ägde två femtedelar av marken och utövade ett betydande politiskt inflytande.
Den Teutoniska orden överträffade så småningom de andra korstågsorden med flera århundraden. Orden var mycket framgångsrik när det gällde att få stöd från europeiska prinsar och riddare och förlitade sig på att årliga expeditioner av gästande krigare skulle utföra de flesta striderna medan de teutoniska riddarna själva bokstavligen höll ställningarna i nybyggda slott.
Amerikansk produktion av resurser och industriell produktion överträffade med tiden den europeiska produktionen vida. Redan på 1870-talet förutsåg kloka europeiska observatörer korrekt att den amerikanska produktionen skulle accelerera snabbt.
Under tiden ökade de majoriteter han vann i allmänna val stadigt. År 1987 överträffade han sin närmaste rival med 2 744 röster - den största konservativa majoriteten i landet.
alegsaonline.com - 1998 - 2022