6 meningar med ”återuppliva”

Exempel på meningar och fraser med ordet återuppliva och andra ord som härrör från det.

I tårar lade hon sig ner bredvid sin dotter, tog dotterns hand i sin och bad till Gud att han skulle återuppliva henne.
Jag befann mig utanför min fysiska kropp. Jag tittade på min kropp utifrån, som en åskådare. De försökte återuppliva mig. Efter ett tag började jag vänja mig vid detta tillstånd.
Henry" ville återuppliva Arne och hade en ny vän till honom: mannen som skulle bli hans kontaktperson i New York.
I arbetet med att återuppliva grekernas och romarnas idéer skapade renässansens tänkare ett nytt utbildningsprogram: Den "humanistiska" utbildningen.
Ludvig XVI gick motvilligt med på att återuppliva Frankrikes gamla representativa församling, generalstaterna, i hopp om att övertala den att ge mer inkomster. För första gången i den franska absolutismens historia var en kung tvungen att formellt förhandla med sina undersåtar för att undvika konkurs.
Ett av sätten att återuppliva en sjö som decimerats av surt regn (vilket man till exempel gör i Förenta staterna) är att föra in fisk från andra platser för att återuppliva livskedjan. Oftast visar sig detta försök vara fruktlöst: fisken måste inte bara tolerera höga syrenivåer utan också höga koncentrationer av aluminium från den omgivande marken, som också är en produkt av surt regn.
alegsaonline.com - 1998 - 2022