Meningar med ”äventyra”

Exempel på meningar och fraser med ordet äventyra och andra ord som härrör från det.

Treholt erkände till en början, men senare hävdade han att han inte hade gjort något som kunde äventyra den nationella säkerheten och att han bara byggde broar. Men när fallet kom till domstol kollapsade han under korsförhöret.
-Det är mycket svårt för mig att klara det. Det kommer att äventyra oss alla. // -Jag ber dig!

Exempel på meningar med liknande ord

alegsaonline.com - 1998 - 2022