Meningar med ”ytterdörren”

Exempel på meningar och fraser med ordet ytterdörren och andra ord som härrör från det.

Natten till den 14 januari 1983 kom en salva av kulor in i Patricia Lewis hus genom ytterdörren, vardagsrumsfönstret och köksfönstret.
Ge mig fler mynt", vädjade Edwin och pekade på videospelen i hallen nära ytterdörren.

Exempel på meningar med liknande ord

alegsaonline.com - 1998 - 2022