Meningar med ”chartra”

Exempel på meningar och fraser med ordet chartra och andra ord som härrör från det.

Några veckor senare donerade de ytterligare 75 000 dollar för att chartra ett flygplan för att flyga medicinska förnödenheter till Kambodja.
Det enda alternativet, förklarade han, var att chartra ett privatplan, vilket skulle kosta 10 000 dollar. Föräldrarna tvekade inte: de bad honom att chartra planet och ta med amerikanerna.

Exempel på meningar med liknande ord

alegsaonline.com - 1998 - 2022