Meningar med ”cirkulerade”

Exempel på meningar och fraser med ordet cirkulerade och andra ord som härrör från det.

Kopior av brevet cirkulerade snart i Europa och spred nyheten om det fantastiska nya land som Columbus hade "upptäckt".
Ensamhet hade alltid väckt rädsla hos mig, men under hela den tid jag satt ensam i sjukhusrummet medan radioaktivt material cirkulerade i min hjärna för att bekämpa tumören kände jag mig fridfull.
alegsaonline.com - 1998 - 2022