9 meningar med ”åren”

Exempel på meningar och fraser med ordet åren och andra ord som härrör från det.

Under åren som följde spred sig slaveriet i takt med att den europeiska utforskningen spred sig.
Under åren som följde anlände tusentals fler för att skapa ett nytt liv i den steniga jorden och det kalla klimatet i New England.
Under de senaste tio åren har dessa kolonister hävdat att de förtjänar samma rättigheter som engelsmännen i Storbritannien, men de har sedan förpassats till ett outhärdligt tillstånd av underkastelse i imperiet.
De viktigaste kampanjerna under de följande åren ägde rum i de mellersta kolonierna New York, New Jersey och Pennsylvania, vars befolkning var starkt uppdelad mellan lojalister och patrioter.
Under de följande sju åren gjorde britterna staden till högkvarter för sina militära insatser för att besegra upproret, vilket innebar räder i de omgivande områdena.
Historiker kallar åren mellan 1815 och 1828 för "de goda känslornas tid" och konstaterar att det var "Virginia-dynastin", eftersom de två presidenter som följde efter Jefferson - James Madison och James Monroe - kom från hans hemstat. Liksom han ägde de slavar och representerade det demokratiskt-republikanska partiet.
De första åren av 1800-talet var inte utan problem mellan de två politiska partierna.
Den mest extraordinära politiska händelsen under åren före inbördeskriget var den amerikanska demokratins framväxt.
Under antebellum-eran - det vill säga åren före inbördeskriget - fortsatte de amerikanska plantersamhällena i Södern att odla tobak från Chesapeake och ris från Carolina, precis som de hade gjort under kolonialtiden.

Exempel på meningar med liknande ord

alegsaonline.com - 1998 - 2022