Meningar med ”cirkulära”

Exempel på meningar och fraser med ordet cirkulära och andra ord som härrör från det.

Med några cirkulära rörelser med höger hand förvandlar hon degen till en boll som hon lägger i en låda för att inom en timme förvandla den till en pizza.
När rymdsonden Voyager II passerade förbi planeten Saturnus kastade den ljus över saken och visade att den cirkulära strukturen runt Saturnus är mycket mer komplex än vad vi trodde på jorden, vilket ofta är fallet.
De cirkulära eller rektangulära byggnaderna har ett kännetecken som definierar dem som en helig plats: den kägelformade kupolen som bärs upp av en hög cylindrisk trumma.
alegsaonline.com - 1998 - 2022