Meningar med ”jordbrukets”

Exempel på meningar och fraser med ordet jordbrukets och andra ord som härrör från det.

Mesopotamien har den utmärkelsen att vara den första platsen på jorden där jordbrukets utveckling ledde till uppkomsten av civilisationens grundläggande teknik.
En övertygande teori om perioden mellan jordbrukets uppfinning och de stora städernas uppkomst (återigen, mellan cirka 8 000 och 4 000 f.Kr.) är att en hybrid livsstil med jordbruk och samlande verkar ha varit mycket vanlig i de stora våtmarkerna längs Eufrat- och Tigrisbankarna.
Staten gjorde stora ansträngningar för att öka både jordbrukets produktivitet och mängden odlad mark, särskilt i Mesopotamien.
alegsaonline.com - 1998 - 2022