7 meningar med ”juridiskt”

Exempel på meningar och fraser med ordet juridiskt och andra ord som härrör från det.

En livegen är en jordbrukare som är juridiskt bunden till den mark han arbetar på - de kan inte lämna marken för att söka bättre arbete någon annanstans och lever i ett tillstånd som ligger mycket nära slaveri.
Intressant nog var kvinnorna i Egypten, till skillnad från många andra forntida samhällen, nästan juridiskt lika med männen. De hade laglig rätt att äga egendom, stämma och i princip existera som självständiga juridiska personer.
Kort sagt, i det klassiska Aten var kvinnorna juridiskt sett minderåriga (precis som barn i dagens amerikanska samhälle) under sina fäders eller makars kontroll och juridiska förmyndarskap.
Överraskande nog utövade hellenistiska kvinnor en betydande ekonomisk makt och åtnjöt ett mycket större juridiskt erkännande än vad kvinnor hade gjort under tidigare perioder av den grekiska historien.
Änkor, som var vanliga tack vare kvinnors unga ålder vid giftermålet och soldatmäns död, var juridiskt självständiga och fortsatte att sköta hushållet efter mannens död.
Alla landområden var juridiskt sett kungens, och hans adelsmän fick sina landområden som "fiefs", i huvudsak lån från kronan som måste förnyas genom betalningar vid en jordägares död innan de kunde ärvas.
1700-talet var den så kallade "artiga samhällets" storhetstid bland adeln: en juridiskt förstärkt elit som trodde sig besitta sann "god smak".

Exempel på meningar med liknande ord

alegsaonline.com - 1998 - 2022