Meningar med ”järnåldern”

Exempel på meningar och fraser med ordet järnåldern och andra ord som härrör från det.

Bronsålderns nedgång ledde till början av järnåldern.
Utanför Grekland, som drabbades av långa "mörka tider" efter bronsålderns kollaps, uppstod ett antal välmående samhällen och stater relativt snabbt i början av järnåldern.
Under järnåldern blev assyrierna det mäktigaste imperium som världen någonsin sett.
På samma sätt skulle några av de idéer och trosuppfattningar som hade sitt ursprung i bronsåldern och järnåldern - mest uppenbart judendomen - komma att spela en viktig roll för utformningen av den senare historien, inte bara den västerländska civilisationen, utan en stor del av världshistorien.
alegsaonline.com - 1998 - 2022