Meningar med ”återspeglar”

Exempel på meningar och fraser med ordet återspeglar och andra ord som härrör från det.

De skapade också den zodiak som än i dag används inom astrologin, vilket återspeglar den urgamla utövningen av både vetenskap och "magi" som var förenade i mesopotamernas medvetande.
Användningen av metallföremål, särskilt koppar, återspeglar en stor kulturell utveckling i dessa forntida civilisationer.
Det fanns också ett antal kvinnliga statyetter i terrakotta som återspeglar fruktbarhetskulten och som är kopplade till Bes, den stora beskyddarguden.
Det går dock att föreslå ett omvänt resonemang: precis som medierna återspeglar befolkningens oro, är det också sant att de påverkar den genom att installera teman och förslag.
alegsaonline.com - 1998 - 2022