Meningar med ”judendom”

Exempel på meningar och fraser med ordet judendom och andra ord som härrör från det.

Resultatet blev en "mobil tradition" av judendom där judarna kunde resa vart som helst och ta med sig sin religion. Detta skulle bli viktigt i framtiden, när romarna tvångsförflyttade dem från Judéen och spred dem över hela Europa och Nordafrika.
Alla religioner av syriskt ursprung - judendom, mithraism, zoroastrism och kristendom - är överens: de himmelska styrkorna, under befäl av ärkeängeln Mikael, besegrade Luzbels legioner och störtade dem i helvetet, varifrån de kan komma fram för att fresta mänskligheten.

Exempel på meningar med liknande ord

alegsaonline.com - 1998 - 2022