6 meningar med ”överlevande”

Exempel på meningar och fraser med ordet överlevande och andra ord som härrör från det.

De överlevande spanjorerna, drygt trehundra, återvände till Mexico City utan att hitta de efterlängtade bergen av guld och silver.
William Franklin, Benjamin Franklins enda överlevande son, förblev lojal mot kronan och kejsardömet och tjänstgjorde som kunglig guvernör i New Jersey, en position som han fick med sin fars hjälp.
Några få överlevande män, däribland möjligen den legendariske gränslegenden och tidigare kongressledamoten Davy Crockett från Tennessee, fördes utanför murarna och avrättades.
Intressant information finns i polarforskarnas skrifter eller i de ensamma överlevande från skeppsbrott.
För Jerry Laverty, 42, en före detta stridsfotograf i den amerikanska flottan, såg det ut som om han var bland de överlevande från en våldsam strid.
Suzanne Kelly fattade ett plötsligt beslut om att hennes elever skulle ta reda på vad som hade hänt med de andra överlevande.
alegsaonline.com - 1998 - 2022