Meningar med ”chockades”

Exempel på meningar och fraser med ordet chockades och andra ord som härrör från det.

Därefter chockades grekerna som helhet år 371 f.Kr. när Thebes polis besegrade spartanerna tre gånger i öppen strid, vilket symboliskt marscherade i själva Spartas åsyn och förstörde myten om spartansk oövervinnlighet.
I stället chockades världen när fundamentalistiska muslimska terrorister, som inte var agenter för en nation, kapade och kraschade flygplan in i World Trade Center-tornen i New York och Pentagon (huvudkontoret för USA:s väpnade styrkor) den 11 september 2001.

Exempel på meningar med liknande ord

alegsaonline.com - 1998 - 2022