7 meningar med ”juridisk”

Exempel på meningar och fraser med ordet juridisk och andra ord som härrör från det.

Eftersom den stora majoriteten av den grekiska befolkningen utanför städerna var jordbrukare arbetade kvinnorna naturligtvis tillsammans med männen på gårdarna. De hade dock ingen juridisk kontroll över sin egen försörjning, även om de utförde en stor del av det faktiska arbetet, eftersom deras män (eller fäder eller bröder) behöll den fulla juridiska äganderätten.
Lagarna i de hellenistiska rikena skyddade och erkände kvinnor på olika sätt, men männen fick alltid en större roll och juridisk identitet.
När den sista abbasidkalifen dödades av mongolerna 1258 hade kalifatet i sig sedan länge degenererat till en juridisk fiktion.
Fram till 1700-talet gynnades den osmanska staten av att behandla judar och kristna som skilda juridiska enheter, vilket gav dem en hög grad av juridisk autonomi och självstyre (samtidigt som de var ansvariga inför centralregeringen).
Fram till slutet av 1800-talet klassificerade de flesta rättssystem officiellt kvinnor med barn och kriminellt sinnessjuka som kvinnor utan juridisk identitet.
Kort sagt, tack vare den feministiska agitationen hade kvinnor säkrat sig en juridisk identitet och betydande juridiska rättigheter i åtminstone några av länderna i Europa, och i USA, vid utbrottet av första världskriget 1914, men som nämnts ovan var det bara i två skandinaviska länder som de fortfarande kunde rösta.
Colemans advokater inledde sedan en juridisk process som under de kommande 11 åren omfattade 13 överklaganden, varav fyra till USA:s högsta domstol.

Exempel på meningar med liknande ord

alegsaonline.com - 1998 - 2022