Meningar med ”äganderätten”

Exempel på meningar och fraser med ordet äganderätten och andra ord som härrör från det.

I det antika Rom behöll kvinnorna äganderätten till sin hemgift vid äktenskap, kunde ta initiativ till skilsmässa och kontrollerade sitt eget arv.
Dessa förändringar gav upphov till en allt livligare kamp om äganderätten, idén att inte bara mark utan även rikedomar i sig var något som staten borde skydda och uppmuntra till att växa.

Exempel på meningar med liknande ord

alegsaonline.com - 1998 - 2022