6 meningar med ”återupprätta”

Exempel på meningar och fraser med ordet återupprätta och andra ord som härrör från det.

Brev kommer att skrivas och telefonsamtal kommer att genomföras för att återupprätta de mänskliga relationerna.
När Augustus dog 14 e.Kr. blev hans styvson Tiberius (14-37 e.Kr.) kejsare. Även om det var möjligt att senaten skulle försöka återupprätta sin makt fanns det ingen politisk vilja att göra det.
Trots alla hans ansträngningar förekom det ofta uppror mot hans styre och Karl den store tvingades vid flera tillfällen slåss mot tidigare undersåtar för att återupprätta kontrollen.
Den katolska reformationen fastställde den katolska ortodoxin och inledde en massiv och i stort sett framgångsrik kampanj för att återupprätta den katolska lekmannens lojalitet och entusiasm.
Efter hans död 1658 beslutade det engelska parlamentet att återupprätta monarkin och Engelska kyrkans officiella makt (vilket dröjde till 1660), i huvudsak på grund av att det inte fanns någon konsensus om vad som kunde göras annorlunda.
Den sistnämnda situationen ledde till att Österrikes och Preussens kungar uppmanade Europas monarker att återupprätta Ludvig XVI:s fullständiga kontroll över sitt land, trots att de ännu inte hade förklarat krig mot Frankrike.
alegsaonline.com - 1998 - 2022