6 meningar med ”jämförbar”

Exempel på meningar och fraser med ordet jämförbar och andra ord som härrör från det.

Hebréerna, ett folk som först skapade ett rike i det gamla landet Kanaan, var en av västvärldens viktigaste kulturer, jämförbar med de gamla grekerna eller romarna.
De två följande kejsarna, Hadrianus och Antoninus Pius, uppnådde inte jämförbar militär ära, men de försvarade gränserna (Hadrianus gav upp Trajanus erövringar i Mesopotamien för att göra det, eftersom han insåg att de var ohållbara), övervakade stora byggprojekt och upprätthöll den romerska stabiliteten.
Ursprungligen var ärkebiskoparna i städer som Alexandria och Damaskus av jämförbar betydelse med den romerske ärkebiskopen, men med tiden försökte de romerska ärkebiskoparna hävda sin auktoritet över hela den västerländska kyrkans hierarki.
Även om Storbritannien alltså var det framstående undantaget från absolutismens allmänna mönster, var tillväxten av dess stat jämförbar med tillväxten bland dess absolutistiska rivaler. På det hela taget förändrades Europas stater av absolutistiska tendenser.
Under en kort period blomstrade det återigen upp en litterär och konstnärlig experimenterande verksamhet som var jämförbar med den som ägde rum i början av 1920-talet.
Det ligger inte i Kinas intresse att störa den ekonomiska utvecklingen i en region som ger landet mer inkomster än någon annan jämförbar region i landet.
alegsaonline.com - 1998 - 2022