6 meningar med ”jämförelse”

Exempel på meningar och fraser med ordet jämförelse och andra ord som härrör från det.

I jämförelse med de infantericentrerade romerska legionerna tenderade de romerska hjälpstyrkorna att variera sina vapen - hjälpstyrkorna kunde vara slingers och bågskyttar såväl som fotsoldater och kavalleri.
Till och med de fattiga levde bättre i Konstantinopel än de relativt välbeställda i Västeuropa, som till stor del var barbarer i jämförelse.
Luther ansåg att själva idén om goda gärningar var tvetydig, särskilt eftersom gärningarna verkade så otillräckliga i jämförelse med mänsklighetens eländiga andliga tillstånd.
Palatsområdet omfattar cirka 2 000 acres, eller drygt 3 kvadratmil (som jämförelse är Central Park i New York City bara 843 acres stor).
Kanske viktigast av allt var att adelsmännen överallt betalade få skatter, särskilt i jämförelse med de skatter, tullar och hyror som plågade bönderna.
Samtidigt hade den europeiska adeln i århundraden uppfostrats för att styra och hade utvecklat både kulturella traditioner och utbildningssystem för att producera ledare. Det togs för givet att de inte alla var särskilt bra på det, men enligt Burke fanns det helt enkelt ingen jämförelse mellan adelsklassen och pöbelklassen - att låta den senare styra var att inbjuda till katastrof.
alegsaonline.com - 1998 - 2022