Meningar med ”återuppbyggde”

Exempel på meningar och fraser med ordet återuppbyggde och andra ord som härrör från det.

En annan kejsare återuppbyggde murarna runt själva Rom år 270 e.Kr. på grund av hotet från germanska inkräktare från norr, som hade trängt in i norra Italien.
Tack vare sin väns moraliska stöd återuppbyggde Steve Crawford sitt företag, som fyra år senare blev en stor tillverkare av gratulationskort.
alegsaonline.com - 1998 - 2022