Meningar med ”judiskt”

Exempel på meningar och fraser med ordet judiskt och andra ord som härrör från det.

Det fanns ett lika starkt judiskt intellektuellt arv som gav korrekta översättningar från hebreiska och arameiska till grekiska, vilket gav grekisktalande kristna tillgång till en tillförlitlig version av Gamla testamentet.
Tillsammans med den nya rasistiska versionen av antisemitismen var den moderna konspirationsteorin om globalt judiskt inflytande ett tydligt modernt fenomen.
Under första världskriget hade britterna lovat att stödja skapandet av ett judiskt hemland i Palestina och försäkrade olika arabiska ledare att Storbritannien skulle hjälpa dem att skapa självständiga stater efter det osmanska rikets förväntade undergång.
Till och med den officiella brittiska förklaringen om stöd för ett judiskt hemland - Balfourdeklarationen från 1917 - innehöll uttryckligen ett löfte om att araberna i Palestina (både muslimska och kristna) skulle få stöd för att säkra sina egna "medborgerliga och religiösa rättigheter". Med andra ord försökte den dominerande europeiska makten i området vid denna tid, och den som skulle styra det direkt från 1920 till 1947, att blidka båda sidor med vaga försäkringar.

Exempel på meningar med liknande ord

alegsaonline.com - 1998 - 2022