Meningar med ”ödelades”

Exempel på meningar och fraser med ordet ödelades och andra ord som härrör från det.

Italien ödelades; det var den bysantinska invasionen, inte Roms tidigare "fall", som lamslog den italienska ekonomin fram till senmedeltiden.
Många franska regioner drabbades ekonomiskt då lyxbutiker stängde och hela regioner ödelades av striderna.
Mellan 1503 och 1533 blev städerna en efter en territorier eller marionetter för den ena eller andra stormakten, och under processen ödelades den italienska landsbygden och städernas ekonomiska resurser utarmades.

Exempel på meningar med liknande ord

alegsaonline.com - 1998 - 2022