5 meningar med ”återspeglades”

Exempel på meningar och fraser med ordet återspeglades och andra ord som härrör från det.

Detta arv återspeglades i den lärdom som kyrkan bevarade. Även om latinet t.ex. bleknade som talat språk och nästan försvann runt 800-talet även i Italien, förblev Bibeln och den skriftliga kommunikationen bland de bildade eliterna på latin.
Dessa svagheter återspeglades i ett enkelt faktum: det fanns flera gånger under århundradena rivaliserande påvar, som vanligtvis utsågs av lydiga kyrkliga tjänstemän som var ansvariga inför kungar.
Detta återspeglades i den spanska revolten som inleddes 1808, Österrikes och Preussens återuppståndelse och deras "befrielsekamp" mot Napoleon, det ryska ledarskapet i den antinapoleonska koalitionen som följde, och den brinnande brittiska stoltheten över att de trotsade de franska militära anspråken.
Stalins paranoia återspeglades i hans hänsynslösa politik. Med början i slutet av 1920-talet tvingade Stalin fram massiva förändringar i den sovjetiska ekonomin och det sovjetiska samhället samtidigt som han periodvis dödade alla som han kunde föreställa sig som ett hot eller en fiende.
En av de enda aspekter av den kommunistiska ideologin som återspeglades i verkligheten i Sovjetunionen var att industriarbetarna, även om de tvingades arbeta under förhållanden som låg långt från "arbetarnas paradis", åtminstone skonades från utrensningarnas värsta plundringar och inte drabbades av total svält.
alegsaonline.com - 1998 - 2022