Meningar med ”jordklotet”

Exempel på meningar och fraser med ordet jordklotet och andra ord som härrör från det.

Kort sagt förklarar tekniken hur den europeiska dominansen ökade från cirka 35 procent av jordklotet till mer än 80 procent under 1800-talet.
Om detta sker på ett bord eller på en plan yta, när kartorna anpassas till jordklotet, försvinner alla felaktigheter. Öar, landområden och hav förblir på plats.
I den centrala delen av jordklotet: kärnan. Dess yttre del, som utgörs av en massa av järn och nickel (2 100 km tjock), har temperaturer på över 2 000 °C. Den inre kärnan, som ingen har nått, 1 300 km djupare, är 5 000 °C varm.

Exempel på meningar med liknande ord

alegsaonline.com - 1998 - 2022