Meningar med ”chauffören”

Exempel på meningar och fraser med ordet chauffören och andra ord som härrör från det.

Dorje, gruppens 29-åriga guide, satt bredvid chauffören, som också hade anlitats för att göra resan.
-Vänta här", sade chauffören till pojkens föräldrar.
På vägen, när chauffören stannade framför Lincoln Memorial, var vi tysta.
Vi såg dem stoppa en taxi och argumentera med chauffören på rudimentär tyska.
alegsaonline.com - 1998 - 2022