Meningar med ”jordbävning”

Exempel på meningar och fraser med ordet jordbävning och andra ord som härrör från det.

-Oroa er inte, sir", sa en röst. Det har inget med ert hus att göra. Det är bara en jordbävning.
Jag hörde just på radion att det var en jordbävning där klockan åtta.
alegsaonline.com - 1998 - 2022