Meningar med ”cirkulerar”

Exempel på meningar och fraser med ordet cirkulerar och andra ord som härrör från det.

Eftersom rök rör sig från rök- till icke-rökområden och förorenar luften som cirkulerar i rummet rekommenderar experten: "Man bör avstå från att röka i alla hus där det finns barn".
Starlarna flyger fram och tillbaka, cirkulerar, skuttar, svävar och dyker, allt så plötsligt och snabbt, och med en så exakt och utsökt jämnhet, att de verkar kommunicera med varandra.
Varför Atlantis? Bland de många versioner som cirkulerar om denna plats existens finns det inte ett fullständigt sammanträffande med Plutos beskrivning, men det finns åtminstone geologiska ledtrådar och geografiska miljöer som passar in i hans berättelse.
alegsaonline.com - 1998 - 2022