Meningar med ”zonen”

Exempel på meningar och fraser med ordet zonen och andra ord som härrör från det.

De av USA, Frankrike och Storbritannien kontrollerade ockupationszonerna i Tyskland blev den nya nationen Förbundsrepubliken Tyskland, känd som Västtyskland, medan den sovjetkontrollerade zonen blev Tyska demokratiska republiken, eller Östtyskland.
Cebil växer inte i den höga andinska zonen och på de chilenska och peruanska Stillahavskusterna, med undantag för några få expressgrödor, och den anlände genom mänskligt utbyte tillsammans med kalebasser, fjädrar, fibrer för spinning och textilier, trä och frukt.

Exempel på meningar med liknande ord

alegsaonline.com - 1998 - 2022