Meningar med ”ärlig”

Exempel på meningar och fraser med ordet ärlig och andra ord som härrör från det.

De romerska dygderna kretsade kring idén att en romare var stark, ärlig, rakryggad och mäktig, medan grekerna (förment) var opålitliga och oförmögna till effektiv politisk organisation.
Romarna sammanfattade sina egna dygder med termen Romanitas, som innebar att vara civiliserad, stark, ärlig, en stor talare, en stor kämpe och att arbeta inom den politiska strukturen i allians med andra civiliserade romare.
Tanken bakom glasnostpolitiken var att tillåta en öppen och ärlig diskussion, att avskaffa förbudet mot sanning, i ett försök att vinna tillbaka det sovjetiska folkets hjärtan och sinnen för sin egen regering och sitt eget samhällssystem.
Ibland kan hemligheter mellan makar förstöra en ärlig kommunikation. Men att prata för mycket om tidigare förhållanden är också skadligt.

Exempel på meningar med liknande ord

alegsaonline.com - 1998 - 2022