Meningar med ”ängen”

Exempel på meningar och fraser med ordet ängen och andra ord som härrör från det.

Sedan lämnade han huset. Jag såg hur han stod och tittade ut över ängen där vår dotter Lisa hade gift sig tolv år tidigare. Jag såg honom gå till bäcken där han och Micah, vårt barnbarn, brukade fiska.
När stenåldersmänniskan Otzi gick upp till den alpina ängen kunde han knappast ha anat att han marscherade mot odödlighet. Hans kropp bevarades i tusentals år frusen i mycket gott skick.

Exempel på meningar med liknande ord

alegsaonline.com - 1998 - 2022