6 meningar med ”äventyr”

Exempel på meningar och fraser med ordet äventyr och andra ord som härrör från det.

Dessa icke godkända militära äventyr var inte en del av USA:s officiella utrikespolitik; amerikanska medborgare bildade helt enkelt privata arméer för att med våld annektera nya områden utan regeringens godkännande.
Från ett barns nyfikenhet kommer ett livslångt äventyr.
Hur länge till kommer detta äventyr att pågå? "Ibland", säger Laura, "säger jag till mig själv: du måste få in lite förnuft i ditt liv.
Som ett resultat av specialiseringen är det knappt någon som längre företar sig sådana äventyr.
Varje morgon steg nästan 100 av oss pojkar ljudligt ombord på bussen för ett nytt äventyr.
Christofer Columbus resor - närmare i tiden - var inte ett lika riskfyllt äventyr, även om ingen ifrågasätter navigatörens prestige eller hans mod att resa i de bräckliga fartygen.

Exempel på meningar med liknande ord

alegsaonline.com - 1998 - 2022