6 meningar med ”chockade”

Exempel på meningar och fraser med ordet chockade och andra ord som härrör från det.

Ett så brutalt svar chockade kungliga regeringstjänstemän som gömde sig tills våldet upphörde.
Läkaren chockade mig när han sa: "Du vet att du är gravid igen, eller hur?
När lagarna kom ut blev många greker chockade av dem: småstölder straffades med döden, och om någon inte kunde betala sina skulder hamnade han i slaveri.
Matts föräldrar kallades till sjukhuset klockan 02.30 och var förbluffade när de fick veta hur olyckan hade gått till och chockade när de såg sin son ligga medvetslös i sängen, med blåmärken i ansiktet och huvudet och med slangar i näsan, munnen och armarna.
Kort sagt, politiken under den senare delen av 1800-talet var inbäddad i journalistiken. När nästan alla stater i Europa rörde sig mot manlig rösträtt blev ledarna ofta chockade över att de var tvungna att odla den allmänna opinionen för att få igenom de lagar de stödde.
Blodbadet chockade den franska och brittiska läsekretsen och visade att kriget kunde gå mycket annorlunda än vad många först hade föreställt sig.

Exempel på meningar med liknande ord

alegsaonline.com - 1998 - 2022