Meningar med ”ändrat”

Exempel på meningar och fraser med ordet ändrat och andra ord som härrör från det.

Inom en vecka på lägret hade barnen ändrat sig.
Jordens magnetiska pol har dock ändrat position under historiens gång, vilket är anledningen till att kompasser inte alltid har pekat mot samma norr.
Till exempel har djur som Galapagosleguanen, sjöliljan, nautilus och lemuren inte ändrat sitt utseende på miljontals år, och andra, som nålsantikan och dvärglemuren, som till synes var utdöda, har nu dykt upp igen.
Förändringar i den vetenskapliga/tekniska ordningen har ändrat formerna för den ekonomiska produktionen och även formerna för produktion, distribution och konsumtion av kulturella varor.

Exempel på meningar med liknande ord

alegsaonline.com - 1998 - 2022