Meningar med ”överbrygga”

Exempel på meningar och fraser med ordet överbrygga och andra ord som härrör från det.

"Med tiden utvecklas ett känslomässigt avstånd och då blir det svårt att överbrygga klyftan. Vissa par slutar att försöka och då uppstår konflikter", förklarar psykoterapeuten Shapiro.
"Så småningom öppnas en känslomässig klyfta mellan dem som kan vara mycket svår att överbrygga", säger psykologen Shapiro.

Exempel på meningar med liknande ord

alegsaonline.com - 1998 - 2022