5 meningar med ”ändras”

Exempel på meningar och fraser med ordet ändras och andra ord som härrör från det.

Det viktiga är att kämpa, inte att acceptera det som kan ändras.
Storleken på blodkärlen i näsborrarna ändras växelvis med några timmars mellanrum, så att det ena näsborret alltid är mer öppet än det andra.
Men det finns cykler där vindens riktning ändras och blåser i väst-östlig riktning, vilket gör att den ekvatoriala vattenmassan rör sig mot Sydamerikas västkust, vilket hämmar den kalla och reglerande Humboldtströmmen, vilket gör att hela Perus kustområde överhettas. Stilla havet värms upp och förändringar sker över hela världen. Detta är El Niño-strömmen.
Tony Buzan - medlem i MENSA och författare till flera böcker om mental utveckling - menar att IQ är jämförbart med fysiska egenskaper som vikt, som kan ändras.
Klimatfaktorerna ändras på ett sådant sätt att meteorologerna har utarbetat faserna enligt följande:

Exempel på meningar med liknande ord

alegsaonline.com - 1998 - 2022