Meningar med ”cykler”

Exempel på meningar och fraser med ordet cykler och andra ord som härrör från det.

Men det finns cykler där vindens riktning ändras och blåser i väst-östlig riktning, vilket gör att den ekvatoriala vattenmassan rör sig mot Sydamerikas västkust, vilket hämmar den kalla och reglerande Humboldtströmmen, vilket gör att hela Perus kustområde överhettas. Stilla havet värms upp och förändringar sker över hela världen. Detta är El Niño-strömmen.
Vad kan jag göra för att få en fin och ren hud? Jag måste tillägga att jag inte tror att det beror på hormonella störningar, eftersom mina cykler är regelbundna.
Och vad är deras förmåga att upptäcka ljud? Människor, till exempel, har en hörselamplitud som sträcker sig från cirka 20 cykler till 18 000 cykler per sekund. Insekter tar upp frekvenser som i genomsnitt är omkring 300 cykler per sekund.

Exempel på meningar med liknande ord

alegsaonline.com - 1998 - 2022