5 meningar med ”överbefälhavare”

Exempel på meningar och fraser med ordet överbefälhavare och andra ord som härrör från det.

I slutändan använde general George Washington, överbefälhavare för den kontinentala armén sedan den 15 juni 1775, kanonerna vid Fort Ticonderoga för att tvinga britterna att evakuera Boston.
General William Howe, överbefälhavare för de brittiska styrkorna i Amerika, samlade 32 000 soldater på Staten Island i juni och juli 1776. Hans bror, amiral Richard Howe, kontrollerade New Yorks hamn. Hans mål var att få befälet över New York City och Hudsonfloden.
När fientligheterna upphörde avgick Washington som överbefälhavare och återvände hem till Virginia.
I januari 1817 var armén på mer än 5 400 man redo att ge sig av. Dess överbefälhavare försökte förvirra fienden om var bergsövergången skulle äga rum.
Nationens president ska vara överbefälhavare för de väpnade styrkorna på hela landets territorium.

Exempel på meningar med liknande ord

alegsaonline.com - 1998 - 2022