Meningar med ”civil”

Exempel på meningar och fraser med ordet civil och andra ord som härrör från det.

Augustus omvandlade senaten och elitklassen till en verkligt civil tjänst för att förvalta det enorma imperiet.
"X-30 måste ha tillräckligt med utrymme för att kunna ta med sig allt bränsle som behövs för att ta sig upp i omloppsbana", säger Dr Kobert R. Barthelemy, civil chef för NASP-projektet, "och motorns verkningsgrad måste vara extremt hög - omkring 95 procent - så att den kan få ut mesta möjliga energi ur varje kubikcentimeter bränsle. Om vi inte uppnår detta kommer vi aldrig att komma upp i omloppsbana.
Den kungliga domstolen i Buenos Aires var en rättslig domstol i andra instans för civil- och brottmål. Dess ledamöter kallades oidores eftersom de hörde varandras påståenden innan de fällde domen.
På 1800-talet förstod Alexis de Tocqueville, som studerade den amerikanska demokratin, att tidningarnas funktion var att kommunicera mellan människor i ett stort samhälle eller en civil sammanslutning: "ett sätt att prata med varandra varje dag utan att se varandra, och att marschera i samförstånd utan att vara tillsammans".
alegsaonline.com - 1998 - 2022