5 meningar med ”cent”

Exempel på meningar och fraser med ordet cent och andra ord som härrör från det.

Kongressen införde också en tull på 50 cent per ton (baserad på det transporterade materialet, inte fartygets vikt) på utländska fartyg som anlöpte till amerikanska hamnar, en åtgärd som syftade till att ge amerikanska fartyg och varor en kommersiell fördel.
År 1791 hade kongressen godkänt en skatt på 7,5 cent per gallon på whisky och rom. Även om de flesta medborgare betalade utan problem, uppstod problem i fyra län i västra Pennsylvania i ett uppror som kallades Whiskeyupproret.
När hon och hennes man tog med sig förnödenheter till ett annat hushåll brast kvinnan i huset i gråt. "Hon berättade att hon bara hade en dollar och 83 cent", minns Linda.
I denna cirkel av mellanmänskligt stöd var de som gick upp i vikt under veckan tvungna att sätta in 20 cent i en spargris för varje kilo övervikt. I slutet av ett möte gavs dessa pengar som ett pris till den person som gått ner mest i vikt.
Dessutom stannade 30 cent av varje dollar som investerades i Spanien från utlandet 1990 i Katalonien: totalt mer än 5 miljarder dollar.
alegsaonline.com - 1998 - 2022