Meningar med ”överdrifter”

Exempel på meningar och fraser med ordet överdrifter och andra ord som härrör från det.

Federalisterna såg dessa överdrifter med allt större oro, eftersom de fruktade att den franska revolutionens radikalism skulle kunna smitta av sig på medborgarna i hemlandet.
"Många av de fördelar som tillskrivs naturläkemedel är överdrifter", erkänner näringslivskrönikören Ed Blonz.
alegsaonline.com - 1998 - 2022