Meningar med ”återupplivade”

Exempel på meningar och fraser med ordet återupplivade och andra ord som härrör från det.

År 1809 återupplivade Tecumseh, en Shawnee-krigshövding, det västliga förbundet. Hans bror, Tenskwatawa, var en profet bland shawneerna som uppmanade till att återuppliva de inhemska sederna och förkasta den angloamerikanska kulturen, inklusive alkohol.
Renässansens tänkare och konstnärer hävdade mycket medvetet att de återupplivade sedan länge försvunna traditioner från den klassiska världen på så skilda områden som vetenskap, poesi, arkitektur och skulptur.
Mitt under det ojämna slaget vid Tacuarí kände sig Belgranos modiga soldater återupplivade av en trumma som spelades av en pojke på högst 12 eller 13 år.
alegsaonline.com - 1998 - 2022