6 meningar med ”ägnat”

Exempel på meningar och fraser med ordet ägnat och andra ord som härrör från det.

De hade inte ägnat åratal åt att lära sig och finslipa sitt hantverk och hade inga ambitiösa daglönare att betala. Därför kunde de inte kräva - och fick inte heller - höga löner.
Låt oss gå in i operationssalen och in i huvudet på Dr Fred Epstein, en neurokirurg som har ägnat sig åt att göra det som en gång ansågs omöjligt inom medicinen.
Sjukvårdarna, som hade ägnat flera timmar åt att samla ihop kvarlevorna, grät när de avslutade sitt arbete.
Martin hade ägnat varje natt under den föregående veckan åt att finslipa och studera sin plan.
I Egyptens fall tog detta formen av den första av en rad utländska invasioner, nämligen "sjöfolket", vars ursprung aldrig har kunnat fastställas trots att många forskare har ägnat sig åt frågan.
När romarna slutligen erövrade själva Grekland hade de redan ägnat hundratals år åt att ta till sig grekiska idéer och kultur, modellera sin arkitektur efter de stora byggnaderna från den klassiska grekiska eran och studera grekiska idéer.

Exempel på meningar med liknande ord

alegsaonline.com - 1998 - 2022