Meningar med ”övertag”

Exempel på meningar och fraser med ordet övertag och andra ord som härrör från det.

Storbritannien hoppades kunna behålla sitt ekonomiska övertag över sina tidigare kolonier i Nordamerika. I ett försök att förhindra att avancerad tillverkningskunskap lämnade imperiet förbjöd britterna därför emigrationen av mekaniker, kvalificerade arbetare som visste hur man byggde och reparerade de senaste textilmaskinerna.
Europa hade ett tekniskt övertag över de flesta andra regioner i världen under mindre än ett århundrade.
Camillo di Cavour förhandlade framgångsrikt med Napoleon III, Frankrikes nya kejsare från 1852, och 1859, med franskt militärt stöd, drev Piemonte-Sardinien ut österrikarna ur norra Italien och fick politiskt övertag i namnet av en ny "italiensk nation". Camillo di Cavour gav Frankrike staden Nice i utbyte mot fortsatt stöd för att hålla österrikarna i schack.
alegsaonline.com - 1998 - 2022