Meningar med ”chartrade”

Exempel på meningar och fraser med ordet chartrade och andra ord som härrör från det.

Staten New York, till exempel, chartrade turnpike-bolag som dramatiskt ökade antalet kilometer på de statliga vägarna från 1 000 år 1810 till 4 000 år 1820. New York var föregångare när det gällde byggandet av vägtullar.
Ford hatade krig och 1915 chartrade han Oscar II, ett skandinaviskt-amerikanskt fartyg, och seglade med en delegation av likasinnade för att få slut på branden i Europa.
Detta senaste försök att inta Jerusalem började med en stor grupp korsfarare som chartrade en resa med venetianska sjömän, som sedan länge var vana vid att dra nytta av korsfararnas trafik.
De flesta av de 700 anställda alternerar två veckor med arbete och två veckor utan arbete, och de reser de 2 200 kilometerna till Perth med chartrade lättflygplan. Det är den längsta pendlingen i världen (samma avstånd som från London till Moskva), men företaget får ändå hundratals jobbansökningar varje månad.

Exempel på meningar med liknande ord

alegsaonline.com - 1998 - 2022